Historie

 

Foreningen, som tidligere hed Kunst- & Antikvitetshandler Ringen, har eksisteret siden 1943. Den bestod i begyndelsen mest af antikvitetshandlere fra området i nærheden af København, men havde det samme formål som i dag, nemlig at støtte hinanden fagligt og give kunderne tryghed ved køb og salg.

Det var, som man kan forstå, længe før internethandelen og den deraf følgende usikkerhed opstod.

I dag hedder vi så Kunst, Antik & Design Ringen (KAD), da området for vores vareudbud har ændret sig, og da vi samtidig har lavet en samarbejdsaftale med internetportalen antikvitet.net, idet en stor del af vores medlemmer i forvejen deltager på denne portal.
Dette betyder bl.a., at alle, der er medlem af handelsportalen antikvitet.net, nu også er medlem af foreningen KAD og omvendt.